Zoeken

Gas inzetten voor industrie

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: "De rol van gas in de industrie is evident"

Dankzij het gas kan het Nederlandse havencomplex het schoonste ter wereld worden. Zet ons schaarse gas daarom vooral in voor hoogwaardige warmte in de industrie. Die oproep deed Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, tijdens een dialoogsessie die de KVGN op 14 juni jl. organiseerde over ‘proceswarmte in de industrie'.

De gassector, verenigd in de KVGN, organiseert deze maand een serie dialoogsessies met stakeholders over de energietransitie en de veranderende rol van gas daarin. De bijeenkomsten leveren input op voor de landelijke Energiedialoog die het ministerie van Economische Zaken voert.Volgens Allard Castelein, één van de deelnemers aan de dialoogsessie, is de rol van gas in de industrie evident.

De benodigde temperaturen tot wel 250° Celsius zijn vrijwel onmogelijk op te wekken met elektriciteit. "De uitdaging voor Nederland om in 2050 CO2 neutraal te worden heeft grote implicaties voor de industrie in de Rotterdamse haven. Dan kun je er natuurlijk voor kiezen om bij alle vervuilende fabrieken de knop uit te zetten, maar dat is buitengewoon slecht voor de Nederlandse economie en gaat die industrie elders in de wereld gewoon verder. Veel beter kan je als Nederland voorop gaan lopen en te zorgen dat ons havencomplex het schoonste ter wereld wordt, zodat de rest moet volgen."

“'Het gebruik van gas voor laagwaardige warmte is pure verspilling'”

Hij pleit er daarom voor om gas daar in te zetten waar het de meeste waarde oplevert. "Het gebruik van gas voor laagwaardige warmte is pure verspilling. Dat gas kunnen we beter inzetten waar het hard nodig is, namelijk in de industrie. En daarbij zorgen dat we zoveel mogelijk restwarmte hergebruiken."

Dat laatste is volgens Castelein nog een probleem, omdat warmtelevering aan woningen en bedrijven in Nederland altijd wordt gekoppeld aan de prijs van gas. "Wij zitten met de bizarre regelgeving dat warmte nooit duurder mag zijn dan gas. Waarom niet? Het gebruik van restwarmte in de gebouwde omgeving is veel milieuvriendelijker dan stoken op gas. Het is beter voor de luchtkwaliteit, dat mag best een prijs hebben. In Duitsland zijn ze ook bereid te betalen voor de Energiewende."

De haventopman vindt dat de Nederlandse overheid veel ambitieuzer moet zijn op klimaatgebied. "We hebben een kans gemist om tijdens het EU-voorzitterschap een ‘coalition of the willing' te creëren met een aantal gelijkgestemde landen. De industrie wil graag verduurzamen, maar alleen als omringende landen ook mee doen."

Castelein: "Misschien ligt er voor de Nederlandse gassector een taak om die coalition of te willing te realiseren. Laat als sector weten waarom je onmisbaar bent in de waardeketen bent en dus een rol hebt in de duurzame toekomst."