Zoeken

Groene stroom zal elektriciteitsprijs steeds meer bepalen

Auteur

Gertjan Lankhorst

Eneco en GasTerra laten windkracht de gasprijs beïnvloeden

Interview Kees-Jan Rameau (lid Raad van Bestuur Eneco, links) en Gertjan Lankhorst (CEO GasTerra)

Met een nieuw contract laten Eneco en GasTerra de gasprijs door de windkracht beïnvloeden. Waait het minder, dan krijgt Eneco korting op de marktprijs en vice versa. Hiermee dempen beide bedrijven het risico dat met het opwekken van windenergie samenhangt. Een mooie uitruil, vindt Kees-Jan Rameau, lid van de Raad van Bestuur van Eneco. "Het verschil tussen een goed en een slecht windjaar bedraagt nu tientallen miljoenen euro's. Met dit contract nemen we een deel van het effect van die schommelingen weg."

Volgens Gertjan Lankhorst, CEO van GasTerra, speelt dit product in op een nieuw tijdperk op de stroommarkt, waarin vraag en aanbod van duurzame energie de prijs steeds meer gaan bepalen. "Het aandeel duurzame stroom neemt toe, dus het opvangen van de schommelingen bij de productie daarvan wordt belangrijker. Dat kan door gas flexibel in te zeten. Is het windstil? Dan draaien de centrales op volle kracht. Waait het voldoende, dan kunnen ze op de waakvlam. Met dit nieuwe contract wordt die rol van gas als back-upbrandstof versterkt en verbeteren we de businesscase voor duurzame energie."

““Eneco betaalt deels per kubieke meter gas, en deels voor de zekerheid dat er altijd gas voor handen is tegen een betaalbare prijs””

Hoe werkt deze nieuwe overeenkomst?
Rameau: "We bepalen op basis van de voorspelde windsnelheid hoeveel gas GasTerra aan Eneco gaat leveren. De prijzen komen tot stand op de vrije gashandelsplaats TTF (Title Transfer Facility). Eneco krijgt een korting op die vrije marktprijs als het weinig waait, en betaalt wat meer als er veel wind is."

Lankhorst: "Deze manier van zakendoen wordt steeds belangrijker op de energiemarkt. Naarmate de rol van groene energie toeneemt, zal het gas vaker op een laag pitje blijven staan. Toch blijven gascentrales nodig om bij te springen wanneer het koud en windstil is."

De bedrijven die nu gascentrales hebben, worden alleen betaald als de centrales stroom produceren. Lankhorst: "Vaak kunnen ze van dat geld hun centrales niet draaiende houden. In heel Europa worden nu gascentrales gesloten. Maar als er te veel de mottenballen ingaan, komen we er op een dag achter dat we niet genoeg vermogen hebben om de dalen in de stroomproductie op te vangen. Op termijn wordt het gevaar van stroomstoringen dan reëel. We hebben een zeker reservevermogen nodig. Dat betekent, net als met dit contract: deels betalen per kubieke meter gas, en deels betalen om de leveringszekerheid op peil te houden."

Eneco en GasTerra zetten beiden in op de combinatie van gas en duurzaam, maar kan gas wel goed functioneren als back-upbrandstof tegen de huidige prijzen?
Rameau: "Voor ons is het eenvoudig: Eneco heeft geen kolencentrales. Dat is uit overtuiging: gas stoot twee keer minder CO2 uit dan kolen, en veel minder roet, fijnstof en andere schadelijke stoffen. We blijven daarom overtuigd van de combinatie gas en duurzaam. Natuurlijk heeft Eneco last van het prijsverschil tussen kolen en gas. Onze nieuwe Enecogen gascentrale draait 25 procent van de tijd. Maar kolen- en gascentrales hebben een levensduur van dertig tot veertig jaar. Ik kan me niet voorstellen dat de nieuwgebouwde kolencentrales in Nederland nog draaien in 2050, terwijl het goed mogelijk is dat we Enecogen tegen die tijd nog gebruiken."

Lankhorst: "Als de Europese Commissie snel haar klimaatdoelen wil halen, is het overschakelen van kolen op gas de eenvoudigste keuze die ze kan maken. Daarvoor hebben we een veel hogere CO2-prijs nodig. Met een combinatie van kolen en duurzame energie schiet de energietransitie niets op."

Gertjan Lankhorst

Gertjan Lankhorst is voorzitter van VEMW, kenniscentrum en belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers