Zoeken

Groener belasten sleutel voor gebouwde omgeving

Auteur

Sible Schöne

Ingezonden stuk Sible Schöne, Directeur HIER Klimaatbureau, en Frans Rooijers, Directeur CE Delft

In de komende decennia staan we voor de uitdaging onze huizen en gebouwen klimaatneutraal te maken. Dat houdt in dat we moeten stoppen met het stoken van aardgas en moeten overstappen op verwarmen met klimaatneutrale alternatieven, zoals elektriciteit, groen gas, aardwarmte, warmte-koudeopslag en restwarmte van de industrie. De vergroening van het belastingstelsel is de uitgelezen kans om dit doel een stap dichterbij te brengen. Dat kan door via de energiebelasting de aardgasprijs stap voor stap te verhogen naar 1 euro per kubieke meter, in combinatie met de verdere verlaging van de belasting op arbeid en een aantal flankerende maatregelen. Deze belasting kan worden gezien als alternatief voor de huidige plannen om de btw op diensten zoals de kapper te verhogen.

Onderzoeksbureau CE Delft heeft recent in opdracht van GasTerra uitgerekend dat als je huizen en gebouwen klimaatneutraal en kosteneffectief wilt verwarmen, je dit voor pakweg de helft van de gebouwen in Nederland met (kleine en grote) warmtenetten, voor een kwart met warmtepompen en voor een kwart met groen gas kan doen. Vooral in de stedelijke gebieden bieden warmtenetten de oplossing om snel tot klimaatneutrale verwarming te komen. In de minder stedelijke gebieden kan het aardgas het beste worden vervangen door groen gas (uit biomassa). Uiteraard moeten we de huizen en gebouwen tegelijk ook beter isoleren.
““Kies voor een stapsgewijze verhoging van de energiebelasting op aardgas tot een prijs van 1 euro per kubieke meter””

Mede door de problemen bij de aardgaswinning in Groningen zien we dat het kabinet warmtelevering eindelijk serieus neemt. De recente Warmtevisie van minister Kamp laat zien dat het ministerie van Economische Zaken het afgelopen jaar een omslag in denken heeft gemaakt en eindelijk het belang van warmtelevering heeft onderkend. Deze nieuwe visie gaat echter nog niet gepaard met concrete maatregelen, maar staat vooral nog vol met vragen.

Denemarken heeft wel al maatregelen genomen. Daar hebben ze al dertig jaar ervaring met warmtelevering via intelligente warmtenetten, waarin veel slimme techniek en ICT is verwerkt. De belangrijkste maatregelen die Denemarken heeft genomen zijn de invoering van een energiebelasting op aardgas, waardoor de Denen ongeveer 1 euro per kubieke meter betalen en de aanwijsbevoegdheid van de gemeente van wijken voor warmteprojecten. Door de hoge aardgasprijs en de kwaliteit van de warmtenetten is er in Denemarken geen enkele weerstand tegen warmtenetten. De consument betaalt ook minder voor warmte uit het net dan voor warmte van een cv-ketel.

Als Nederland echt een klimaatneutrale gebouwde omgeving wil, moet ons land in het kader van de huidige belastinghervorming ook kiezen voor een stapsgewijze verhoging van de energiebelasting op aardgas tot een prijs van 1 euro per kubieke meter. Daarmee komt de belasting op aardgas in CO2-termen op hetzelfde niveau als de huidige belasting op elektriciteit.

Het is belangrijk dat deze verhoging net als in de jaren negentig stap voor stap wordt ingevoerd en wordt gecombineerd met een verdere verlaging van de belasting op arbeid, specifieke maatregelen voor groepen die een hogere energierekening niet kunnen betalen en een actief energiebesparingsbeleid om burgers en bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

Sible Schöne

Sible Schöne is Adviseur van HIER.