Zoeken

Intensieve industrie laat energiebesparing liggen

Stijn Santen, Directeur CO2-Net: Hoe zetten we kapitaal in voor de energietransitie?

Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, heeft aangekondigd deze maand te starten met de aankoop van in totaal 1140 miljard euro aan staatsobligaties naar analogie van de succesvolle ‘quantitative easing' in de VS. Dit komt aardig in de buurt van het bedrag van 1000 miljard euro dat volgens de Europese Commissie geinvesteerd moet worden in Europese energie-infrastructuur voor het behalen van de energie- en klimaatdoelen in de EU. Toch zijn vele economen sceptisch over de impact van de ECB-operatie op economische groei en investeringen. Daar zijn heel goede redenen voor.

Het mkb, de motor van werkgelegenheid en innovatie, is voor zijn investeringen sterk afhankelijk van bankaire financiering. Die financiering is echter schaars. Banken moeten immers meer bufferkapitaal aanhouden en minder risico nemen. Als de 1140 miljard euro van Draghi hier geen verandering in brengt, zullen ook de economische groei en investeringen tegenvallen.

De grote industriële energie-intensieve multinationals daarentegen zitten op een historisch grote berg kasgeld. Ze kunnen bovendien op de obligatiemarkt vrijwel gratis geld lenen. Toch is het investeringsniveau van deze multinationals al jaren heel erg laag in Nederland en in heel Europa. Hier speelt strategische onzekerheid en op sommige gebieden mondiale overcapaciteit.
““Zelfs investeringskansen voor energiebesparing met een veel hoger rendement dan 15% worden nu niet geïmplementeerd””

Het is heel aanlokkelijk om een match te maken tussen beide groepen bedrijven en de impact te bekijken op energie-efficiëntie. Dit is immers de belangrijkste en meest kosteneffectieve factor als het gaat om reductie van CO2-emissies, versterking van concurrentiekracht van bedrijven en daarmee de exportpositie en handelsbalans voor Nederland. Dat geldt met name voor Nederland, dat een heel groot aandeel heeft in de energie-intensieve kapitaalintensieve industrie. Onze chemie is qua omzet de nummer 2 van Europa en is groter dan die van Duitsland.

Gemiddeld genomen is er circa 10% energie besparingspotentieel voor de energie-intensieve industrie, met een rendement van 15% op kapitaal. Dat is heel significant omdat energiekosten een belangrijk deel vormen van de productiekosten. Toch blijkt dat zelfs investeringskansen voor energiebesparing met een veel hoger rendement dan 15% nu niet geïmplementeerd worden. Uit de financiële data van Reuters blijkt dat bedrijven in deze sectoren echter zelden een vijfjarig gemiddeld rendement op kapitaal halen van 15%. Ergo, investeringen in energiebesparing verhogen het gemiddeld rendement op kapitaal. Dat maakt de aandeelhouder blij en brengt ons veel dichter bij de maatschappelijke doelen van energiezuinigheid en CO2-reductie.

Een deel van deze investeringen zal terecht komen bij mkb-bedrijven die oplossingen voor energiebesparing leveren. Door opdrachten van deze grote solvabele industrieën kunnen de mkb-bedrijven meer zekerheden beiden voor bankaire financiering en daarmee in potentie uitgroeien tot de nieuwe kampioenen in hun sector.

Stijn Santen is directeur van CO2-NET. Bekijk ook zijn TedX-speech ‘How to reach global sustainability via energy efficiency in industry' of Volg Stijn Santen op Twitter.