Zoeken

Klimaatzaak of geen zaak

Jos Cozijnsen: "Veel onbeantwoorde vragen over rechtmatigheid van klimaatbeleid"

Stichting Urgenda en 900 mede-eisers zijn een rechtszaak gestart tegen de Nederlandse Staat om het klimaat. Ze willen dat de rechter vaststelt dat de doelstelling van maximaal 2 graden temperatuurstijging, die volgt uit het Klimaatverdrag, niet gehaald wordt. Hun doel is dat de rechter oordeelt dat de Staat daardoor onrechtmatig handelt, mensenrechten schaadt en klimaatschade moet voorkomen. Hiertoe moet de CO2-uitstoot per 2020 volgens hen niet met 20% worden verminderd, maar met 40%.

De Staat zegt het klimaatprobleem serieus te nemen, de adviezen van het IPCC te volgen en dat ze niets onrechtmatigs doet, en dus niet aansprakelijk is voor de schade. Men stelt juist hard te werken aan scherpere CO2-doelen met de EU en in de VN ter voorbereiding van de Klimaattop in december in Parijs. Nederlandse stappen helpen bovendien niets zonder mondiale reductie. Daarnaast is het 2 graden doel voor 2100 nog altijd te halen.

““Hooguit zal de rechter uitspreken dat de Staat klimaatbeleid moet hebben en wellicht een Klimaatwet””

Hebben Urgenda en haar mede-eisers gelijk? Strengere CO2-doelen zouden beter zijn, en wellicht ook noodzakelijk in het kader van het voorzorgsprincipe, maar daarmee wordt het handelen van de Staat mijns inziens nog niet onrechtmatig. Hooguit zal de rechter uitspreken dat de Staat klimaatbeleid moet hebben en wellicht een Klimaatwet.

De rechter kan geen uitspraak doen over de hoogte van de verplichtingen. Als die dat wel zou doen, doemt namelijk een aantal onbeantwoorde vragen op:

De eisers hebben hoe dan ook een zaak: een uitspraak is nuttig om te zien waartoe de Nederlandse staat verplicht is. Het minste wat Urgenda en haar sympathisanten straks kunnen doen, is aan de politiek vragen wat haar antwoord is op de punten hierboven.

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op www.emissierechten.nl. Op Twitter is hij actief onder @timbales.

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales