Zoeken

Marjan Minnesma We hebben niet de tijd tot 2050

Meest duurzame Nederlander: "100 % duurzame energie in 2030"

Marjan Minnesma (Directeur Urgenda en nr. 1 van de Trouw duurzame top 100) schetst met behulp van het Energietransitiemodel een toekomstscenario voor de energiesector. Dit ter voorbereiding op het televisieprogramma Watt Nu?, een discussieprogramma over de energietoekomst van Nederland. Minnesma geeft een toelichting op haar scenario.

Welke titel zou u uw scenario gemaakt met het Energietransitiemodel willen meegeven?

"Nederland 100 % op duurzame energie in 2030. Vanuit Urgenda zijn we daarmee bezig. We zijn ervan overtuigd dat we niet tot 2050 hebben. Willen we het op deze aardbodem leefbaar houden voor onszelf en voor ons nageslacht, dan moeten we die omslag hebben gemaakt in 2030. We zijn er ook van overtuigd dat het kan."

Hoe omschrijft u de door u gewilde energiemix van de toekomst?

"Ik ga voor een mix van duurzame vormen van energie: zon, wind, bodem. We hebben ze allemaal maximaal nodig. In de toekomst komen daar misschien nog wat andere zaken bij, maar op dit moment zijn het de gangbare duurzame energievormen."

Hoe heeft u uw afweging tussen zaken als CO2-reductie, kosten en het percentage hernieuwbare energie gemaakt?

"CO2 moeten we maximaal vermijden, dus ik heb gekeken hoe we dat kunnen doen. Dat betekent dat al het fossiel eruit dat we naar duurzame energie moeten. Ik heb niet specifiek bekeken wat goedkoper is, omdat we volgens mij alle vormen nodig hebben. We kunnen ons niet permitteren om te zeggen ‘doe maar alleen wind op land, wat dat is het goedkoopst'."

Is het ‘vijf voor twaalf' of ‘vijf over twaalf' met het klimaat?

"Vooral het laatste jaar gaat het steeds meer van vijf voor, naar vijf over twaalf. Ik denk dat we nu op twaalf uur zitten en dat dit een kantelpunt is. Het gaat ontzettend snel met de aarde. Kijk bijvoorbeeld naar de snelheid waarmee ijs op de polen smelt en de extreme weeromstandigheden van afgelopen anderhalf jaar. Het ene na het andere record is gesneuveld: warmste Amerika ooit, natste Engeland ooit, hoogste temperatuur in Australië ooit. Ik heb het idee dat de aardbol behoorlijke alarmsignalen uitzendt."

Is uw scenario de energietoekomst die u wilt, of die u verwacht?

"Als we niet heel hard gaan duwen, gaat wat ik wil niet gebeuren. Maar ik ben optimistisch over onze eigen slagkracht. Ik denk dat de alarmsignalen van de aardbol bij steeds meer mensen binnen zullen komen. Het gaat trager dan ik wil, maar uiteindelijk wel de kant van mijn toekomstscenario op."

Heeft de simulatie met het Energietransitiemodel u nieuwe inzichten gegeven?

"Ik vond het heel fijn om te merken dat dit objectieve, breed gesteunde model laat zien dat wat ik wil ook kan, en dat het niet onzinnig is. Mijn scenario geeft wel een verdubbeling van de kosten, maar dat viel mij best mee. Het is maar een paar procent van het BNP. Wetende dat het de volgende generatie 20 keer zoveel gaat kosten, moeten we het nu oplossen."

Op zondag 10 maart om 13:30 uur wordt de aflevering van Watt Nu? met Marjan Minnesma uitgezonden op RTL 7. Ze is het ‘groene geweten' in de discussie tussen Jo Peters van NOGEPA en Eric van den Dungen, wethouder van Haaren (een gemeente waar een van de eerste schaliegasboringen zou kunnen plaatsvinden). Deze aflevering gaat over schaliegas en andere alternatieve energiebronnen. Meer informatie vind je op www.wattnu.nl.

Foto Marjan Minnesma: Patricia Börger. Twitter ook mee via @watt_nu_tv.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium