Zoeken

Milieuvriendelijk rijden goedkoper met groengas

René Laks, Directeur GroengasMobiel, reageert op PBL-conclusie dat huidig fiscaal autobeleid relatief duur is

Het verlagen van de aanschafbelasting op auto's (bpm) die minder CO2 uitstoten, is effectief. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een studie naar de maatregel. De afgelopen jaren werden er meer kleine, zuinige auto's verkocht en minder grote, onzuinige. Maar dat kostte het Rijk wel jaarlijks € 1,5 tot 2 miljard aan belastinginkomsten. Dat is relatief duur, vindt het Planbureau. René Laks, directeur van branchevereniging GroengasMobiel, vindt het tijd voor een debat over de effectiviteit van dit beleid: "De overheid kijkt alleen naar de CO2 die uit de uitlaat komt, en vergeet dat groengas bij de productie ook CO2 uit de lucht opneemt. De bijdrage die het rijden op groengas levert, wordt hierdoor niet op waarde geschat."

De overheid formuleert de komende maanden samen met marktpartijen en ngo's een visie op hoe de brandstofmix er in 2050 uit zou moeten zien. Die afspraak stamt uit het Energieakkoord. Volgens Laks lijken groengas en aardgas hierin wel prominente rollen te krijgen. "Om in 2030 de afgesproken CO2-reductie van 17% te halen ten opzichte van 1990, zijn groengas en aardgas hard nodig. Een onderzoeksconsortium van CE Delft, ECN en TNO heeft voor alle technieken verschillende scenario's opgesteld en doorgerekend. De gasroute blijkt daarin een goede voor de mobiliteit, omdat deze techniek betaalbaar, beschikbaar en schaalbaar is", aldus Laks. Het is voor het eerst dat alle partijen om tafel zitten met de overheid als regisseur, naar analogie van het Energieakkoord.

Parallel werkt de overheid aan de autobelastingregels voor de periode tot 2020. Het lijkt erop dat daar geen systeemveranderingen plaatsvinden, zegt Laks, en dat groengas en aardgas niet "de juiste plek in het fiscale systeem krijgen". Dat vindt hij zorgelijk, want het duurt even voordat brandstofmix verandert. "Een wagenpark vervangen duurt gemiddeld 15 jaar. Als we daar pas in 2020 mee beginnen, halen we het CO2-doel van 2030 niet kosteneffectief." Maar de groengassector wacht niet op de belastingregels en neemt zelf het initiatief om volgend jaar op alle CNG-tankstations, nu 130, groengas te verkopen. "Dan behalen we CO2-winst van bron tot uitlaat. De markt laat daarmee zien dat 100% vergroenen mogelijk is."

Pleidooi voor techniekneutraal beleid

Op langere termijn zou het Rijk geen specifieke brandstoffen of technieken meer moeten stimuleren, maar zou het de CO2-uitstoot in de keten van de productie van brandstof tot het verbruik moeten fiscaliseren, vindt Laks. Wie een brandstof tankt die meer CO2 uitstoot, betaalt dan meer accijns. "Dat is het meest eerlijke systeem. In Zweden zijn er goede ervaringen mee. Eén van de voordelen van een dergelijk systeem is dat de overheid de keuze voor specifieke technieken overlaat aan de markt. Het Rijk hoeft haar beleid dan niet aan te passen aan nieuwe technologie." Laks benadrukt dat technologie zich snel kan ontwikkelen. "Tien jaar geleden werkte ik bij Shell. Toen zei men: 'Op gas moet je koken'. Inmiddels rijden er wereldwijd meer dan 15 miljoen voertuigen op en groeit het aandeel van gas in wegtransport."