Zoeken

Opbrengsten duurzame energieprojecten moeten naar de buurt

Grunneger Power: "Het zal je verbazen hoeveel professionaliteit er is te mobiliseren"

Steven Volkers, directeur van Grunneger Power, wil de regie over energieprojecten geven aan burgers. Via coöperaties moeten zij bepalen aan welke projecten geld wordt besteed, en wat er gebeurt met de opbrengsten.

Waarom heeft de energiesector zo veel moeite met het vinden van draagvlak voor haar projecten?

"Op dit moment is er niet meer dan vier procent duurzame energie. De meeste mensen weten dat niet. Wij hebben een heldere propositie: noordelijk, lokaal en duurzaam. Het gaat niet alleen om de energieprijs, maar ook om wat er met het geld gebeurt. Het beste is om de opbrengsten aan de buurt te laten toevallen. Wij zeggen: laat de lusten - en niet vooral de lasten - van energieprojecten bij inwoners terechtkomen. We moeten burgers weer de macht geven."

Op welke manieren kan de sector de bevolking beter bij deze projecten betrekken?

"Laat ik de vraag omdraaien. Als buurtbewoners ideeën hebben, willen wij die voorstellen bekrachtigen en in projecten omzetten. Het zal je verbazen hoeveel professionaliteit er is te mobiliseren. Die kan vanaf het begin worden ingeschakeld. Zo hebben wij juristen, techneuten, ingenieurs en communicatiespecialisten. Het begint heel individueel. Maar uiteindelijk krijgen we door samenwerking meer energie en impact."

““Zonnepanelen zijn sexy, maar we bespreken ook besparing en isolatie””

Wat is de juiste toonzetting?

"Je moet vooral aangeven waarvoor je staat, luisteren naar plannen. Om daarna gelijkwaardig om tafel te zitten en je blik op de lange termijn te richten. Het is niet ‘plaats maar enkele zonnepanelen' en dan is het klaar. Het maken van energieneutrale wijken bijvoorbeeld is een heel proces, waarvan je de afloop niet weet. Omdat het een ketenvraagstuk is, moet je de kennis en middelen hebben om dat te organiseren. Grunneger Power trekt hierin gelijk op met de Stichting Energie Neutraal. Zonnepanelen zijn sexy, maar we bespreken ook besparing en isolatie voor huiseigenaren. Dat laatste wordt nogal eens vergeten."

In hoeverre moet de sector over de brug komen met toezeggingen over zaken als inspraak en vergoedingen?

"Van onze ruim duizend leden is er bijna twee derde klant van NLD geworden, het noordelijke energiebedrijf dat door drie provinciale duurzame energiecoöperaties is opgezet. Voor ons staat voorop dat de inkomsten van NLD middels de coöperatieven ten gunste van onze wijken en inwoners komen. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering besluiten we aan welke projecten we geld besteden. Door zo transparant te blijven, willen we verder groeien en massa maken."