Zoeken

Over een elektrisch varende Sint en energiemix-Pieten

Frank van den Heuvel: Als straks het Klimaat-overleg leidt tot enkel ‘nieten',
dan niet met zijn allen gaan verwijten en Zwarte Pieten

Beste Klimaattafel vrienden,

De Sint was op weg naar een Nederlandse haven

Om zich aan dit mooie land te laven

Hij zag vanaf zijn stoomboot al van grote afstand

Er is heel wat mogelijk in dit mooie winderige land

Hij zag de windparken liggend voor de kust

Ja, ook voor Nederland was en is dit een must

Natuurlijk zag hij ook nog andere vormen van energie

Want transitie in enkele jaren dat lukt natuurlijk nie

In het zuiden zag hij de Sloe-gascentrale staan

En dacht even aan Groningen waar het met het gas nu is gedaan

Ook zag hij de bol van Borssele, de Zeeuwse trots

Liggend aan de Westerschelde stoer als een rots

Veilig als altijd, maar mogelijk toch uit een andere tijd

Hoewel er altijd wel iemand is die terecht de rationele discussie niet mijdt

Vriend Lubach was op die zondagavond de man die dit zei

En ohohoh wat was Klaas Dijkhoff weer blij

Gebruikmakend van de wind

Denkt hij dat hij met ieder proefballonnetje wint

En terwijl Sint richting Rotterdam vaart

Moet hij denken aan Dijkshoffs magere baard

En bij Rotterdam ziet Sint kolencentrales spiksplinternieuw staan ze daarbuiten

En dan is het de vraag of je deze nu al zou moeten willen sluiten

Sint vaart door met stomende boot, waar hij Den Haag ziet

Hoe dat kan? Je gelooft in Sint en zijn boot of je gelooft het niet

Sint parkeert de boot bij het SER-gebouw

Want daar hoort hij overleggen, gepolder en gemauw

Iedereen zit aan tafels, bijzettafels en praat tegen elkaar

En dáár zit misschien het echte gevaar

“En dan ziet Sint de concurrerende heilige van het energiegebeuren, Ed Nijpels loopt aan één stuk door het land te sleuren”

Luisteren is moeilijker voor iedereen zeker na zoveel maanden

Terwijl bedrijven, ngo's, koepels, allen zich de besten waanden

Van Geel onderhandelt over koeien hun stront en Brabants succes

Samsom denkt na over verduurzaming van corpo's en VvE's met een woning of zes

Elektriciteitssector en mobiliteit zijn harde noten

Moeten we nu die kolencentrales van het net stoten?

De Industrietafel is altijd een hevige strijd

Want iedereen denkt dat deze de lastige dingen mijdt

Natuurlijk stoten ze nog CO2 uit dat is waar

Maar ze vergroenen als een dolle en dat is nog lang niet klaar

Ze leveren ons producten, banen en versterken de regio

En iedere nieuwe investering reduceert de CO2 legio

En dan ziet Sint de concurrerende heilige van het energiegebeuren

Ed Nijpels loopt aan één stuk door het land te sleuren

Deze immer aanwezige, bescheiden groene paus

Mengt de tafels en eindeloze akkoorden tot een acceptabele saus

Minister Wiebes moet politiek de klus gaan klaren

Kort nadat Sint weer naar Spanje gaat varen

Sint zag hem laatst nog zwoegen tot 3 uur in de nacht

En dan zit hij nadrukkelijk in zijn kracht

Debatterend tegen Thierry, Dylan en Jesse Klaver

Debattrucs en rekenfouten ontstonden in het politiek gedaver

Dilemma's, rationeel en met emotie

En in de Tweede Kamer middels interrupties, amendementen en vaak een motie

“We hebben ook nog zwarte Zwarte Pieten voor kolen, dat zijn er steeds minder zo hebben Parijs, IPCC & Sylvana ons bevolen”

Het Groningse gas is inmiddels bijna taboe

Maar wat moeten we nu doen en vooral dan hoe?

Want Poetin met Gazprom is nimmer te vertrouwen

Zolang hij met zijn leger door de Oekraïne loopt te sjouwen

Maar hé, daar ziet Sint een grote mensenmassa met gele hesjes

Die willen Sint leren wat stevige lesjes

Over vervuilende stoomboot en te veel zwarte Zwarte Pieten

Welnu laat Sint het maar duidelijk zeggen: hij vaart elektrisch en de stoom is enkel nog de rite

En wat de Pieten betreft, gaat Sint mee met zijn tijd

Want hij ziet dat ze niet alleen maar zwart moeten zijn altijd

Had Sint vroeger enkel zwarte Zwarte Pieten als personeel

Nu zijn het er nog net zoveel,

Maar er is een variatie, mix, als je goed kijkt

Sint heeft het geheel met alle kleuren verrijkt

De oranje Pieten staan voor solar en zon

De gele voor nucleair zonder CO2-uitstoot met bijna circulair uranium dat Borssele ooit won

De groene Pieten vertegenwoordigen windmolens keurig op een rij

Op land en in de zee, met wind is iedereen, die er ver weg van woont, erg blij

De blauwe Pieten staan voor waterkracht

Iets wat men in de bergen heeft bedacht

En inderdaad, we hebben ook nog zwarte Zwarte Pieten voor kolen

Dat zijn er steeds minder zo hebben Parijs, IPCC & Sylvana ons bevolen

De roetveeg-Piet tenslotte symboliseert aardgas, de transitie tussen kolen en duurzaam

Het is het poldercompromis, overleg en evolutie, de tafels doen het tezaam

Zo zien we dat Sint allerlei soorten Pieten heeft, dat is niet niks

Zoals we de komende decennia nog nodig hebben de bekende energiemix

Oh ja, als straks het Klimaat-overleg leidt tot enkel ‘nieten'

Dan niet met zijn allen gaan verwijten en Zwarte Pieten

Sint & Piet

Frank van den Heuvel is werkzaam op het gebied van Public Affairs & Toezicht.

Frank van den Heuvel

Frank van den Heuvel is maatschappelijk ondernemer en toezichthouder