Zoeken

Oxford-econoom Dieter Helm Voer een CO2 grensbelasting in

"Stop met kolenstook en geef CO2-opslag prioriteit"

Stoppen met kolenstook zou onze prioriteit moeten zijn in de strijd tegen klimaatverandering door een echte CO2-prijs vast te stellen en tijdens de transitieperiode over te gaan op gas, zegt Oxford-econoom professor Dieter Helm in zijn laatste boek "The Carbon Crunch - How We're Getting Climate Change Wrong - and How to Fix it".

Landen als Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland zijn de laatste tijd meer kolen gaan stoken voor elektriciteitsproductie. "Het èchte ernstige probleem is dat we nieuwe kolencentrales aan het bouwen zijn in Europa. Je kunt geen serieus klimaatbeleid voeren als je tegelijkertijd toestaat dat nieuwe kolencentrales worden gebouwd."

Stoppen met kolen vereist een drastische koerswijziging, zegt hij: "Als Europa echt geïnteresseerd is in klimaatverandering, moet het emissienormen introduceren voor kolencentrales, waardoor ze gedwongen worden te sluiten. En als je het iets minder draconisch wilt aanpakken, moet je een serieuze CO2-prijs vaststellen, in plaats van de janboel van het Europese ETS-systeem."

Helm vindt dat het weinig zin heeft het ETS te repareren. Een van de problemen van een cap and trade systeem is dat duurzame energie wordt gecompenseerd door kolen: "Hoe meer uitstoot vermindert door schone energie, hoe meer ruimte er is onder het plafond voor kolenstook. De juiste manier om CO2 te beprijzen is invoering van een CO2-belasting. En als men zegt dat dat politiek niet haalbaar is, dan is het politiek onhaalbaar iets tegen klimaatverandering te doen, omdat we kennelijk de prijs daarvoor niet willen bepalen."

Vervolgens, zegt Helm, moeten we niet zoveel geld besteden aan de huidige vormen van duurzame energie die maar een marginale invloed hebben op klimaatverandering. In plaats daarvan moeten we meer uitgeven aan R&D voor de duurzame technologieën van de toekomst en aan koolstofopvang en -opslag: "De ondiepe wateren van de Noordzee zijn zo"n beetje de beste plek op aarde om CCS uit te proberen. Waarom zou je miljarden besteden aan offshore wind en niet een miljard om te kijken of CCS werkt? Dat is nou precies het soort technologische uitdaging waar we mee aan de slag moeten."

Grensbelasting
De Europese uitstootvermindering wordt volledig teniet gedaan door de "Chinese muur van nieuwe kolencentrales". China, met zijn grote schaliegasvoorraden, zou aan zijn groeiende energievraag kunnen voldoen door over te stappen op gas. Maar we kunnen de Chinezen niet vertellen wat ze moeten doen. Helm: "Maar wat we wel kunnen, is ervoor zorgen dat hun producten op dezelfde manier worden behandeld als Europese producten. En daarom moeten we een grensbelasting hebben voor de CO2 die is geïncorporeerd in hun producten. Zij subsidiëren hun exporten door niet voor vervuiling te betalen. Een forse grensbelasting zou voor hen een goede prikkel zijn hun eigen CO2-prijs in te voeren."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium