Zoeken

Pas energiewet aan en ondersteun energiecoöperaties

Colin Baines, Klimaatcampagne manager The Cooperative: "In 2020 kunnen Britse energiecoöperaties 3,5 gigawatt beheren"

Colin Baines is klimaatcampagne manager van The Cooperative, een bedrijvengroep met onder meer supermarkten, bankfilialen en drogisterijen. De groep is eigendom van zes miljoen leden in het Verenigd Koninkrijk.

Lokale duurzame energie initiatieven zijn een groeiend fenomeen in Groot-Brittannië, net zoals in Nederland. Ze variëren van kleine coöperaties met een paar zonnepanelen op het dak van de school tot windparken van zeven of acht megawatt. Colin Baines: "Er zijn een paar honderd kleine energiecoöperaties met zonnepanelen, windturbines, waterkracht of biomassa en een handvol grotere windparken die in gemeenschappelijke handen zijn. We lopen flink achter op Duitsland of Denemarken, maar het is een opkomende sector en de ontwikkeling is zich aan het versnellen. Voorzichtige schattingen komen uit op 3,5 gigawatt aan capaciteit in 2020, het equivalent van vier kolencentrales."

Rendement van 4% tot 7%

Leden van The Cooperative willen campagne voeren voor energiecoöperaties. Baines: "Onze leden zien klimaatverandering als één van de meest urgente vraagstukken van onze tijd en iedereen wil graag zijn steentje bijdragen. Maar gemeenschappelijk eigendom heeft ook directe voordelen. Het is een manier voor gemeenschappen om zeggenschap te krijgen over hun energie, in plaats van dat een buitenlands energiebedrijf dat opdringt. Daar komt bij dat het tussen de 4% en 7% rendement opbrengt, veel meer dan geld dat op de bank staat."

Het is misschien een groeiende beweging, maar er zijn nog meer dan genoeg hindernissen. "Toegang tot financiering blijft een probleem. We willen dat er voor coöperaties een financieel kader wordt geschapen met een preferentieel feed-in tarief, belastingkorting voor investeringen en toegang tot fondsen van de Groene Investering Bank. Ook moet de energiewet worden aangepast om coöperatieve energie te steunen. Op het moment bevoordeelt de wet grote commerciële bedrijven. The Cooperative zelf kan overigens ook helpen. We hebben een bankafdeling die grotere projecten kan financieren en we hebben 120 miljoen euro opzij gezet voor ontwikkeling van energie coöperaties."

Ondersteuning voor vrijwilligers
"Advies en ondersteuning zijn ook van belang. Het is nogal wat voor een groep vrijwilligers om aan zoiets te beginnen. We hebben een manifest opgesteld met aanbevelingen voor de regering en we werken nauw samen met het ministerie van Energie om onze input te leveren voor hun energiecoöperatie strategie. Het is belangrijk dat zowel de centrale als de lokale overheid duidelijke informatie verschaffen over hoe zoiets aan te pakken en wat het kan gaan kosten. The Cooperative zelf heeft een centrum voor maatschappelijk ondernemen, dat tot doel heeft bedrijven, en ook energie coöperaties, te ondersteunen met gratis advies, bijvoorbeeld over juridische kwesties. En als ze wat verder zijn garanderen wij aandeel uitgiften, zodat mensen zeker weten dat ze hun geld niet verliezen als ze investeren in energiecoöperaties."

Minder plaatselijke weerstand tegen windparken
De regering begint ook steeds meer oog te krijgen voor het potentieel van deze lokale initiatieven. Er bestaat in het Verenigd Koninkrijk nogal wat vijandigheid jegens windparken. Door de lokale bevolking een belang te geven in energieprojecten, zelfs al is het geen 100%, vermindert de plaatselijke tegenstand. "Vorig jaar bleek uit ons onderzoek dat 22% van de ondervraagden tegen een windpark in de buurt van hun huis is. Maar als het project in eigendom is van en ten goede komt aan de plaatselijke gemeenschap daalt dat naar 7%. Met andere woorden: twee van de drie tegenstanders verandert dan van gedachten. Daarbij komt dat energiecoöperaties mensen bewust maken van klimaatproblematiek en dat is voor de overheid ook heel aantrekkelijk."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium