Zoeken

Plant e genereert stroom uit planten en bacteriën

Spin-off Wageningen Universiteit ziet moerassen als bron van duurzame elektriciteit

Samen met onderzoekster Marjolein Helder richtte David Strik in 2009 Plant-e op, een spin-off bedrijf van Wageningen University. Plant-e maakt gebruik van de Plant-Microbiële Brandstofcel die nu nog kleinschalig wordt toegepast, maar volgens de Wageningers op termijn wereldwijde potentie heeft. "Elektriciteit genereren uit levende planten en bacteriën, dat is wat we hier doen."

Moerassen zijn een bron van duurzame elektriciteit. Ze zijn overal ter wereld te vinden, ook in Nederland, en bieden een enorme potentie om stroom op te wekken, zegt onderzoeker en milieutechnoloog David Strik. "Nu al levert de Plant-Microbiële Brandstofcel 0,4 Watt stroom per vierkante meter begroeiing. Dat is meer dan de elektriciteit die via vergisting van biomassa wordt opgewekt."

Groene daken

Bio-elektriciteit uit planten kan in de toekomst 3,2 Watt per vierkante meter groene beplanting opleveren. Ook groene daken kunnen als energiebron dienst doen. Strik: "Een dak van 100 m² kan een huishouden (met een gemiddeld verbruik van 2800 kWh/jaar) van duurzame stroom voorzien. De beplanting kan bijvoorbeeld bestaan uit grasachtigen. In warme landen is rijst uitermate geschikt."

Wisselwerking
Het principe van de Plant-Microbiële Brandstofcel werd ontdekt en gepatenteerd in 2007 door de groep Milieutechnologie van Wageningen University, zegt Strik. Hij legt uit dat de brandstofcel elektriciteit genereert uit de natuurlijke wisselwerking tussen levende plantenwortels en bodembacteriën. De brandstofcel tapt elektriciteit af uit de bodem, waar planten intussen gewoon doorgroeien. De plant produceert organisch materiaal via fotosynthese. Een groot deel hiervan wordt ongebruikt uitgescheiden via de wortels in de bodem. Rondom de wortels breken bacteriën de organische resten af. Dit bacteriële afbraakproces is de bron van de elektriciteit. Tijdens de afbraak komen elektronen vrij, die worden opgevangen door een elektrode, zegt Strik. "Die vangt de elektronen op waardoor het opgewekte spanningsverschil de elektriciteit genereert."

Moeras
Strik: "Plant-Microbiële Brandstofcellen zijn op verschillende schalen toe te passen. Aanvankelijk nog op platte begroeide daken, of in afgelegen gebieden in ontwikkelingslanden Later kan het werkzame oppervlak groter worden en zijn centrale elektriciteitssystemen in grote moerassen mogelijk." Al binnen enkele jaren liggen groene elektriciteit leverende daken binnen handbereik, voorspelt hij. "En ook grootschalige productie zal na 2015 mogelijk zijn. De techniek is veelbelovend, maar nog niet uitontwikkeld. Verbeteringen zijn nog nodig om het systeem volledig hernieuwbaar en duurzaam te maken." Hij merkt tot slot op dat de Plant-Microbiële Brandstofcel ook maatschappelijk goed is in te passen. "Er is geen sprake van horizonvervuiling, zoals bij windenergie. Het systeem concurreert niet met landbouwgrond in de discussie over voedsel en biobrandstoffen."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium