Zoeken

Superkritische vergassing haalt gas uit natte biomassa

Peter van Vugt, Waterschap Aa en Maas: "Demo-installatie op het oog"

Superkritisch vergassen is een nieuwe technologie waarbij onder hoge druk en temperatuur gas geproduceerd kan worden uit natte biomassastromen. Vorig jaar zijn bij een onderzoeksinstituut in het Duitse Karlsruhe experimenten gestart van deze nog niet commercieel toegepaste techniek. Dit zegt Peter van Vugt, innovatietechnoloog van waterschap Aa en Maas. Hij verwacht dat op zijn vroegst in 2015 superkritische vergassing in Nederland in een praktijksituatie wordt gedemonstreerd.

Van Vugt: "Afgelopen zes maanden zijn in opdracht van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) diverse laboratoriumproeven uitgevoerd met superkritische vergassing van slib. De informatie die dit oplevert dient als basis voor een ontwerp en bouw van een installatie. Ook onderzoeken we of de business case goed is."
Zuiveringsslib wordt nu tegen hoge kosten verwerkt in Nederland. "Daar zouden we graag verandering in zien", zegt Van Vugt. "Komend najaar verwachten we dat er in Karlsruhe pilotproeven met superkritische vergassing op grotere schaal gaan plaatsvinden."

Onder hoge druk
Bij superkritische vergassing wordt de organische fractie in natte biomassa onder hoge druk en temperatuur vrijwel volledig omgezet in brandbaar gas. Doordat het water niet hoeft te worden verdampt, is er minder warmte nodig dan bij conventionele processen. Het gas is na reiniging weer om te zetten naar elektriciteit en warmte, of naar groen gas. Ook na aftrek van de eigen energiebehoefte levert dit meer energie op dan bij anaerobe vergisting, legt Van Vugt uit. "Het proces biedt daarnaast mogelijkheden om zouten geconcentreerd af te voeren en fosfaat en ammonium terug te winnen. Jaarlijks willen we met deze techniek fors op de kosten voor de afzet van slib gaan besparen."

““Jaarlijks willen we met deze techniek fors op de kosten voor de afzet van slib gaan besparen.””
Het is nog een kwestie van jaren voordat superkritische vergassing uitgroeit tot een volwassen techniek en zich commercieel kan bewijzen. Maar dat dit gaat gebeuren, daarvan is Van Vugt overtuigd. Het project waarbij waterschap Aa en Maas betrokken is, is één van de drie superkritische vergassingsprojecten in ons land, zegt hij. "Er zijn nog twee andere consortia bezig met onderzoek en proeven waarmee wij samenwerken, Scarlet-Plus en Gensos."

Maximale hoeveelheid
Van Vugt: "De demonstratie-installatie voor superkritische vergassing die wij op het oog hebben en willen bouwen, zal een kwart van het zuiveringsslib van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Oijen moeten gaan verwerken. We weten nog niet wat de optimale schaalgrootte van deze installatie zal zijn. Maar omdat het concept uitgaat van modules kan die worden uitgebreid."
Superkritische vergassing heeft elektriciteit nodig om het proces op druk en temperatuur te houden. Netto is het energetisch rendement positief, legt Van Vugt uit. "Voor gas zijn, in tegenstelling tot elektriciteit, nog weinig hernieuwbare alternatieven. Met superkritisch vergassen wordt een maximale hoeveelheid hernieuwbaar gas geproduceerd uit natte biomassa. Daarmee kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de gasvoorziening in Nederland."

Consortium voor demonstratieproject
Om de techniek van superkritische vergassing te testen, ondertekende het ‘supersludge'-consortium vorig jaar een overeenkomst voor de voorbereiding van een demonstratie-installatie voor superkritische vergassing van zuiveringsslib. Deelnemers zijn Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), waterschap Aa en Maas, Procedé, Electron, waterschap De Dommel en STOWA. TKI Gas steunt de projectdeelnemers met een subsidie van 1,1 miljoen euro. De proeven in Karlsruhe worden uitgevoerd in het kader van de Green Deal tussen waterschappen en het Rijk.