Zoeken

Synthetisch en groen gas zorgen voor minder noodzaak tot isoleren

Auteur

Sible Schöne

Studie CE Delft schetst gebouwde omgeving die draait op nieuwe vormen van gas

Ik had niet verwacht dat ik ooit een stuk zou schrijven over synthetisch gas en energiebesparing. De twee blijken echter wel degelijk gerelateerd, zo blijkt uit een nieuwe studie van CE Delft over de wijze waarop we kunnen stoppen met aardgas voor de verwarming van woningen.

In de eerste studie over dit onderwerp concludeerde CE Delft dat een klimaatneutrale woningbouw het best kan worden gerealiseerd door energiebesparing in alle gebouwen (circa 25% reductie), duurzame warmtelevering in ongeveer de helft van de gebouwen en groengas en elektrische warmtepompen ieder in een kwart.

In de nieuwe studie is de schatting van de kosten voor de aanpassing van het elektriciteitsnet bij warmtepompen fors verhoogd. Dat geldt ook voor de kosten van nul-op-de-meter woningen. Deze worden geschat op gemiddeld € 60.000, waarvan de helft voor vergaande isolatie.

Daar staat tegenover dat CE Delft veel meer mogelijkheden ziet voor synthetisch gas uit zon en wind. Op basis van een studie van Gasunie schat ze dat 1.5 miljard m3 groen gas en 5 miljard m3 synthetisch gas beschikbaar is voor de verwarming van woningen. Het groene gas wordt ingezet voor hybride warmtepompen, het synthetische gas voor het opwarmen van de temperatuur van warmtenetten op basis van geothermie, beide bij heel koud weer. Ter vergelijking: we gebruiken nu 11 miljard m3 aardgas. Dit extra gas maakt het mogelijk om een kleine 400.000 woningen te voorzien van groen gas, 1.2 miljoen woningen te voorzien van hybride warmtepompen, ruim 3 miljoen woningen via geothermie en een kleine 1.4 miljoen woningen via warmte/koude opslag, dat alles zonder dat je zeer vergaand hoeft te isoleren. De extra isolatie blijft in de meeste gevallen beperkt tot standaardmaatregelen. De studie concludeert dat all-electric oplossingen met vergaande isolatie vrijwel niet nodig zijn. Er is geen restwarmte meer nodig van elektriciteitscentrales, maar nog wel nog van de industrie, zij het minder dan in eerdere studie. Ook hiervoor is geen vergaande isolatie nodig.
““Discussie over de toekomstige beschikbaarheid van synthetisch gas veel grondiger voeren””

Kortom een totaal ander en in veel opzichten aantrekkelijk plaatje. Dit is echter volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van het synthetisch gas. Het is daarom belangrijk de discussie over de toekomstige beschikbaarheid van synthetisch gas veel grondiger te voeren. Want er zijn ook veel kanttekeningen te plaatsen:

1. Het aandeel van wind in de energievoorziening is ruim 1%, het aandeel zon ruim 0.1%. Beide zullen nog enorm moeten groeien om de grote rol in de elektriciteitsproductie te kunnen spelen, zeker als ook de auto elektrisch wordt. We spreken dan al snel over 50.000 megawatt wind en 100.000 megawatt zon in Nederland;

2. De productie van synthetisch gas gaat gepaard met enorme conversieverliezen van tientallen procenten;

3. Er is nog geen begin van een infrastructuur voor waterstof;

4. Het lijkt weinig reëel om in Nederland fabrieken te bouwen voor de omzetting van elektriciteit in waterstof, omdat deze een bedrijfstijd zullen hebben van minder dan 10%.

Samengevat: alle redenen voor een goede discussie over de toekomstige beschikbaarheid van synthetisch gas.

Sible Schöne is Programma Directeur van HIER Klimaatbureau

Sible Schöne

Sible Schöne is Adviseur van HIER.