Zoeken

Verwarming op stroom goedkoopste optie voor buitengebied

CE Delft: "Kosten gasnetwerk erg hoog in dunbevolkte buurten"

Hoe verwarm je de gebouwde omgeving in 2050 met duurzame energie? Met die hoofdvraag heeft CE Delft in opdracht van GasTerra een groot onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van Nederland zonder aardgasverwarming. In anderhalf jaar werden 12.000 wijken geanalyseerd. In drie artikelen gaat Energiepodium dieper in op verschillende wijktypes, met in dit artikel aandacht voor het agrarisch gebied. Senior onderzoeker Benno Schepers, die leiding gaf aan het onderzoek: "In het buitengebied is verwarming op stroom de goedkoopste optie, haast onafhankelijk van de prijs van groen gas. Dat komt omdat de kosten van een gasnetwerk in dunbevolkt gebied erg hoog zijn."

Wat zegt jullie onderzoek over het verwarmen van het buitengebied?
"Per woning is het aanleggen van een gasnetwerk peperduur. Er staan 900.000 huizen in deze buurten. Als je bij netbeheerders vraagt wat ze per aansluiting uitgeven voor een boerderij, dan is dat sky-high. Die uitgaven worden allemaal gesocialiseerd, iedere Nederlander betaalt daaraan mee, en dus lijken die kosten niet zo hoog als ze in werkelijkheid zijn."

Hoe moeilijk is het om het agrarisch gebied met stroom te verwarmen?
"Veel boerderijen hebben al krachtstroom, zodat ze ook zware apparaten kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Dat maakt het eenvoudiger om een woning met elektriciteit te verwarmen. Er zijn bijvoorbeeld geen problemen met het aansluiten van grote warmtepompen. De belemmeringen om over te stappen op stroom zijn een stuk kleiner dan bijvoorbeeld in de binnensteden. Voor nieuwe woningen in het buitengebied zou ik adviseren: leg geen gasnetwerk aan, maar kies bijvoorbeeld voor warmtepompen en zeer goede isolatie. Voor bestaande woningen is het aan te raden om een plan te maken waarin je vooruit kijkt naar de komende 20 jaar."
““Je kan ook zeggen: de inwoners van het buitengebied worden nu gesubsidieerd door de rest van Nederland””

Wat zou het betekenen voor de inwoners van het buitengebied om niet meer te investeren in het gasnet?
"Een woning verwarmen met stroom is duurder dan een woning verwarmen op aardgas. Maar dat geldt voor alle duurzame opties die er zijn, en voor alle buurten die we hebben onderzocht. Als we onze gebouwde omgeving helemaal verduurzamen, gaan we allemaal meer betalen."

U zegt wel: het is nu al niet kostenefficiënt om een gasnetwerk in het buitengebied te vervangen. Als een netbeheerder daar consequenties aan verbindt, zitten agrariërs al snel met een hogere rekening, terwijl de rest van Nederland zijn woning nog verwarmt met goedkoper gas.
"Op dit moment zijn er natuurlijk ook al veel woningen in het buitengebied die niet op het gasnet zitten, maar bijvoorbeeld gebruik maken van propaantanks. Voor de woningen die wel op het gasnet zitten, betekent het wel een verandering ja. Deze woningen betalen, of je het nou terecht of onterecht vindt, op dit moment niet de werkelijke kosten van hun aansluiting. Je kan dus ook zeggen: de inwoners van het buitengebied worden nu gesubsidieerd door de rest van Nederland. Uiteindelijk is het aan de politiek om te beslissen hoe je hiermee moet omgaan. Je kunt bijvoorbeeld woningen die overschakelen op verwarming op stroom subsidiëren, of niet."