Zoeken

"Werk samen bij een goede kennisoverdracht over energie"

Hans Overdiep, manager Energietransitie bij GasTerra, vindt dat verschillende partijen met elkaar moeten samenwerken bij de voorlichting over energie.

Nederlanders weten over het algemeen maar weinig weten over energie, zo blijkt uit recent onderzoek. Dit zal wel te maken hebben met de grote betrouwbaarheid van onze huidige energievoorziening. We worden zelden geconfronteerd met langdurige uitval van energie. Fossiele brandstoffen zijn er nog in overvloed, waardoor er dus altijd aan de vraag kan worden voldaan. Kortom, we zijn er ons nauwelijks bewust van hoeveel energie we gebruiken.

Helaas kunnen we ons de luxe van onwetendheid niet veel langer veroorloven. We zullen in deze eeuw worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen op energiegebied en zullen de juiste keuzes moeten maken voor het behoud van een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Maar wel een die schoner zal zijn dan de huidige. Dat kan alleen als we ons bewuster gaan worden van alles wat energie te maken heeft. Zonder kennis van energie kun je immers niet de juiste energiekeuzes maken.

Kanttekeningen

De laatste jaren zijn al diverse lespakketten ontwikkeld met als doel jeugd (leerlingen en studenten) meer te betrekken bij het onderwerp energie. Ook zijn met hetzelfde doel initiatieven genomen in de vorm van tv-programma's, energy battles en rijdende klaslokalen (trailers) . Veelal vanuit de overtuiging dat dit bij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort. Mooi, maar toch zijn hier wel een paar kanttekeningen bij te maken. Om te beginnen is de boodschap lang niet altijd correct en uniform. Daarnaast kan de boodschapper een andere agenda hebben (de discussie een bepaalde richting op willen sturen). Ten slotte is het niet erg kosteneffectief om dit soort projecten op eigen houtje uit te voeren. Samenwerken aan een uniforme boodschap en zorgen voor een goede accreditatie resulteren uiteindelijk in het spreken van één taal: de energietaal.

Oproep

Deze column moet dan ook worden gezien als een oproep aan alle partijen die een zinvolle bijdrage kunnen en willen geven aan het verhogen van kennis van energie bij de verschillende doelgroepen: doe het samen. Het is hard nodig.

Hans Overdiep is Manager Energietransitie bij GasTerra

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium