Zoeken

Young professionals: neem onzekerheden weg om snel groene waterstofmarkt te creëren

Een groep young professionals uit de energie- en klimaatsector heeft een ambitieuze visie met aanbevelingen geschreven voor de Nederlandse delegatie voor de European Hydrogen Week 2023. Deze young professionals hebben zich twee intensieve dagen verdiept in het onderwerp waterstof. Ze zien dat de huidige situatie wordt gekenmerkt door terughoudendheid van zowel de markt als de overheid, wat echte vooruitgang op het gebied van waterstof in de weg staat wegens de aanhoudende onzekerheid.

De young professionals kwamen op 28 september en 3 oktober samen tijdens de Energiepodium Masterclass op het hoofdkantoor van Energiebeheer Nederland in Utrecht. Aan de hand van verschillende kopstukken uit de Nederlandse en Duitse energie- en klimaatwereld werden de young professionals geïnformeerd over en geprikkeld door de huidige stand van zaken rondom waterstof. De sprekers waren Johan Douma (manager Business Development Hydrogen Import bij Gasunie), Timme van Melle (senior business advisor and program manager SCAN bij EBN), Gijs Postma (MT-lid bij de directie Energiemarkt van het DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK) en Jürgen Peterseim (director Sustainability bij PwC Germany).

Bied zekerheid en duidelijkheid

De visie van deze young professionals heeft als doel de bestaande onzekerheden weg te nemen door duidelijke overheidsrichtlijnen op te stellen over de rol die waterstof en de publieke en private sectoren hierin moeten gaan spelen. Hierdoor kunnen de marktspelers concrete investeringen nemen en kan er snel een volwassen waterstofmarkt ontstaan. Om deze doelstellingen te bereiken, is hun visie onderverdeeld in drie cruciale thema's.

Nationale productie, CCS en import

De young professionals benadrukken het belang van zowel blauwe als groene waterstof om de fundamenten te leggen voor een volwassen waterstofmarkt. Ze onderscheiden twee beleidsperiodes: voor 2030 en na 2030. Tot 2030 bepleiten ze de productie van zowel blauwe als groene waterstof om de noodzakelijke volumes te genereren voor een bloeiende markt. Na 2030 streven ze naar een geleidelijke afbouw van de productie van blauwe waterstof en de uitbreiding van de productiecapaciteit voor groene waterstof, met als uiteindelijk doel een markt met volledig hernieuwbare, CO₂-vrije waterstof.

Marktordening en infrastructuur

Om een goed georganiseerde markt tot stand te laten komen, pleiten de young professionals voor een duidelijke taakverdeling. Ze stellen voor dat de markt investeert in elektrolysetechnologieën en andere productiefaciliteiten. De overheid en Gasunie zouden verantwoordelijk moeten zijn voor de snelle ontwikkeling van een waterstofnet, om ervoor te zorgen dat waterstofproducenten hun producten kunnen afzetten, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Nederland, met zijn strategische geografische ligging, heeft de potentie om een prominente internationale waterstofhub te worden. Het is dan ook van cruciaal belang dat de infrastructuur gereed is om dit unieke venster van kansen te benutten.

Internationale waterstofmarkt

In het kader van de internationale waterstofmarkt benadrukken de young professionals het belang van een evenwichtige benadering tussen blauwe en groene waterstof. Ze zien mogelijkheden voor de productie van blauwe waterstof in regio's als Afrika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Oceanië.

Zodra deze productiecapaciteit is gerealiseerd, stellen ze voor om de focus te verleggen naar groene waterstofproductie, met ondersteuning van waarde gedreven eisen van de Europese Unie. Tegelijkertijd is het van vitaal belang om energiekolonialisme te voorkomen bij de landen waar Nederland zijn waterstofbronnen wil ontwikkelen.

Pionier

Met dit visiedocument nodigen de young professionals de Nederlandse delegatie en de overheid uit om Nederland tot een pionier te maken op het gebied van waterstof. Door leiderschap te tonen in het verminderen van onzekerheden en een duidelijk tijdschema te bieden waarbinnen bedrijven hun plannen kunnen ontwikkelen, hopen ze Nederland om te vormen tot een innovatieve en internationale waterstofhub waar andere landen naar kunnen opkijken.

De professionals benadrukken de noodzaak van nauwe samenwerking tussen de overheid en de markt om deze veelbelovende energiedrager tot volle wasdom te laten komen. Als Nederland deze transitie optimaal weet te benutten, dan kunnen alle Nederlanders hier uiteindelijk van profiteren en gelijktijdig dichterbij komen bij het halen van de CO₂-reductiedoelen voor 2050.

Klik hier om het volledige advies te lezen.

Tekst: Naut Kaptijn