Zoeken

Disclaimer

Over Energiepodium.nl

Energiepodium.nl brengt opinie, interviews, nieuws en achtergronden over de energietransitie. De portal is een initiatief van gashandelsbedrijf GasTerra en biedt een podium voor de dialoog over de energietransitie, met het doel de kwaliteit van de discussie te bevorderen. Kernwaarden zijn respect, nuance, feitelijkheid en het zoeken naar perspectief. We moedigen een stevige discussie aan. Daarbij spelen we op de bal, niet op de man.

We vragen columnisten om binnen de kernwaarden hun eigen onderwerpkeuze en standpunten te bepalen. Geïnterviewden krijgen de mogelijkheid stukken voor plaatsing op feiten te accorderen en hebben het recht om af te zien van plaatsing. Door zoveel mogelijk stemmen aan bod te laten komen, streeft Energiepodium.nl naar een evenwichtige benadering van actuele ontwikkelingen op het werkgebied.

GasTerra heeft PACT Public & Media Affairs uit Den Haag geselecteerd om de redactie van Energiepodium.nl in handen te nemen. Meningen en standpunten geuit in de artikelen op deze website vertegenwoordigen dan ook niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van GasTerra of van PACT. Bij twijfel over de vraag of een stuk aan de kwaliteitseisen of kernwaarden van de site voldoet, nemen PACT en GasTerra een gezamenlijke beslissing om een stuk al dan niet te plaatsen.

Energiepodium.nl is een opinieplatform. De initiatiefnemer juicht het daarom toe dat de inhoud breed wordt verspreid. Het opnemen van een link naar artikelen of columns  of delen van de inhoud is toegestaan op voorwaarde van een juiste bronvermelding. Vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.

Zelf streeft Energiepodium.nl er altijd naar de juiste bronnen te vermelden. Mocht u onverhoopt hier een fout constateren, dan stelt de redactie het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld. Daarnaast gaat Energiepodium.nl zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Bekijk ook onze privacyverklaring.

Annie Krist, CEO van GasTerra, over Energiepodium: "Er wordt veel gepraat over energie, maar de kwaliteit van het debat kan op een hoger plan worden gebracht. Ik zou het prettig vinden als er niet alleen maar standpunten worden ingenomen, maar er ook een werkelijke dialoog plaatsvindt. De weg naar een duurzame energievoorziening is lang en complex. Dat wordt helaas onvoldoende beseft. Met Energiepodium proberen we daarom de dialoog en uitwisseling van kennis te bevorderen."

Bij vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken via het contactformulier. Telefonisch kunt u ons bereiken op het nummer 070-302 4700.