Zoeken

Glasgow biedt hoop op doorbraak in mondiale klimaataanpak

Opinie

AuteurRik Harmsen

Laat klimaatbeleid niet alleen aan links

Een breder gedragen klimaatbeleid kan volgens Rik Harmsen niet alleen steunen op plannen die vooral linkse partijen leuk vinden

Opinie

AuteurRob de Wijk

Het botsen van twee visies

Aangejaagd door de klimaattop in Glasgow botsen nu twee visies, stelt Rob de Wijk. De ene wordt uitgedragen door idealisten als Thunberg, de andere visie is die van de realisten.

Opinie

AuteurRedactie

Energiemix Frankrijk: windenergie neemt deels rol van kernenergie over

Frankrijk gaat het grote aandeel van kernenergie in de brandstofmix verminderen ten gunste van windenergie.

Opinie

AuteurJan Paul van Soest

Energiesysteem: ‘Regie’ is het nieuwe ‘help’

De oude regimes (wetten, instrumenten en regelingen) die optimalisatie per schakel regelden, staan volgens Jan Paul van Soest een optimalisatie van het gehele systeem (systeemintegratie) in de weg.

Opinie

AuteurJos Cozijnsen

Zes tips voor kabinet en klimaattop

In zijn tips voor de klimaattop en het kabinet pleit Jos Cozijnsen er voor meer van de flexibiliteit die toegestaan is in het Parijs Akkoord gebruik te maken: de CO2-markt, de negatieve emissies, de methaanreductie en de temperatuur-reductiedoelen.

Opinie

AuteurAad Correljé

Crisis what crisis???

De gasmarkt wordt geconfronteerd met een vrij snel toenemende vraag naar gas, maar waarom volgt het aanbod dan niet, vraagt Aad Correljé zich af.

Opinie

AuteurSanne de Boer

Volle elektriciteitsnetten frustreren economie en energietransitie

Door de groeiende economie, digitalisering en de energietransitie barst het elektriciteitsnet uit zijn voegen. Sanne de Boer meent dat de overheid snel met een overkoepelende visie moet komen.

Opinie

AuteurMartien Visser

Op je ruggengraat moet je zuinig zijn

De les van de huidige crisis is volgens Martien Visser dat liquide handelsplaatsen onvoldoende zijn om een betrouwbaar energiesysteem te garanderen.

Opinie

AuteurFrank van den Heuvel

Draagvlak maakt of breekt klimaat- en energiebeleid

We moeten de komende decennia een balans zoeken en vinden tussen geld, verduurzaming en de zekerheid dat er energie en stroom zijn, meent Frank van den Heuvel

Opinie

AuteurAnton Buijs

Kommer en kwel? Ja en nee.

Tijdens het Energiepodiumdebat droeg Anton Buijs een column voor. De Energietransitie, vindt hij, heeft nog het meest van een processie van Echternach: drie stappen vooruit, twee achteruit. Toch denkt hij dat het goed komt.

Opinie

AuteurPieter Boot

Netwerken: van stiefkindje naar ruggengraat van de energietransitie

Het elektriciteits- en gasnet is volgens Pieter Boot medebepalend geworden voor de snelheid van de energietransitie.

Opinie

AuteurRedactie

Einde aan de vrijblijvendheid

Links en rechts zijn het eens tijdens Energiepodium Debat 2021: de tijd van vrijblijvendheid is voorbij