Zoeken

Rabobank & Eneco: gemiste kans?

Opinie

AuteurAad Correljé

Transitie gaat over verwachtingen

Betrek burgers én energiebedrijven vanuit hun verwachtingen bij de transitie, concludeert Aad Correljé na het zien van ‘Gas’.

Opinie

AuteurBert Tieben

Een maximumprijs voor energie is ongewenst

De Autoriteit Consument en Markt houdt ten onrechte vast aan regulering van energietarieven, meent Bert Tieben.

Opinie

AuteurPieter Boot

Klimaatbeleid: Zet afspraken om in daden

Zet afspraken om in daden en Nederland stijgt volgend jaar wél op de Climate Change Performance Index (CCPI) betoogt Pieter Boot.

Opinie

AuteurJos Cozijnsen

Bericht uit Madrid: de aanloop

Jos Cozijnsen bericht uit Madrid over verwachtingen over afspraken CO2-handel van de klimaattop. Mogelijk wordt EU gevraagd Kyoto credits te kopen.

Opinie

AuteurRedactie

Top-down, bottom-up zijn beide nodig

Geef lokale initiatieven de ruimte, maar laat nationaal en Europees beleid niet los, stelt het Energiepodiumdebat.

Opinie

AuteurRedactie

Verbind lokaal en Europa

“Zorg dat je altijd een verband hebt tussen wat je lokaal nastreeft en wat je als Europa wilt”, aldus Annie Krist, CEO van GasTerra

Opinie

AuteurRedactie

In de wijk moet transitie gebeuren

“De regio is een goed niveau om het proces te ordenen, maar in de wijk moet de transitie gebeuren”, stelt Peter Vermaat, CEO van Enexis Groep.

Opinie

AuteurRedactie

6000 mensen ‘green skills’ geven lukt!

“We moeten binnen 5 jaar 6 duizend mensen op leiden voor banen met ‘green skills’ en dat lukt", stelt Doekle Terpstra (Techniek Nederland).

Opinie

AuteurRedactie

Klimaatbeleid goed voor bedrijfsleven

“Klimaatbeleid is niet alleen goed voor volgende generaties, maar ook voor ons bedrijfsleven”, aldus Europarlementariër Tom Berendsen.

Opinie

AuteurRedactie

Rijksoverheid moet lokaal ruimte geven

“Laat mensen inzien dat de energietransitie hun huis comfortabeler maakt”, stelt de Amsterdamse wethouder Van Doorninck.

Opinie

AuteurRedactie

Transitie vraagt om meer regie

“Klimaatwet en Klimaat-akkoord hebben meer samenhang en regie nodig”, aldus Tom van der Lee, Tweede Kamerlid (Groen Links).

Opinie

AuteurRedactie

Draagvlak is geen doel

“Draagvlak is gevolg van een goede aanpak”, stelt Siward Zomer, Coöperatief directeur Energie Samen