Zoeken

Onrechtvaardige energiebelastingen

Opinie

AuteurPeter de Jong

Richt het vizier op anderhalve graden

Peter de Jong wil dat we de lessen van corona inzetten om de omwenteling die noodzakelijk is op het gebied van klimaatbeleid te realiseren.

Opinie

AuteurMartien Visser

Herbezinning op rol overheidsbedrijven nodig

Martien Visser propageert in zijn column een herbezinning op de rol van overheidsbedrijven in de energietransitie. Niet marktfalen, maar benutting van hun competenties zou de drijfveer moeten zijn hen in te schakelen.

Opinie

AuteurJan Paul van Soest

Klimaatbeleid na de Shell-rechtszaak

Een belangrijke les uit de Shell-klimaatzaak lijkt Jan Paul principieel van aard: Laat de gemeenschap/de overheid over de commons beslissen, niet een bedrijf of een rechter. “Dat is bovendien effectiever en efficiënter.”

Opinie

AuteurBert Tieben

Energiebelasting leidt tot onvoldoende besparing

De remmende werking van de energiebelasting op het energieverbruik is volgens Bert Tieben beperkt. Tijd voor andere maatregelen.

Opinie

AuteurPieter Boot

Generatiegerechtigheid

Pieter Boot stelt de vraag of Nederlanders niet over generatiegerechtigheid spreken omdat wij zo anders over klimaatbeleid denken dan Duitsers, of omdat het niet bij ons zou passen?

Opinie

AuteurRedactie

VK wil ‘Saoedi-Arabië van de windenergie’ worden

Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is bezig met grote opmars in het Verenigd Koninkrijk. Energiepodium bekijkt de energiemix van de Britten.

Opinie

AuteurRob van Tilburg

Zet in op blauwe en groene waterstof

Blauwe en groene waterstof zijn beide nodig om de klimaatdoelen te halen, stelt Rob van Tilburg van Natuur & Milieu.

Opinie

AuteurFrank van den Heuvel

Oude antwoorden op hedendaagse vraagstukken

Het klimaat- en energievraagstuk vraagt verschillende oplossingen. Frank van den Heuvel over goed rentmeesterschap.

Opinie

AuteurHans van Cleef

Scope 0

Hans van Cleef meent dat makkelijk is om te roepen dat ‘de vervuiler moet betalen en moet worden aangepakt’. De praktijk is volgens hem weerbarstiger. “Je kunt een roeier niet vragen om sneller te varen op het moment dat de boot ontbreekt of dwars ligt.”

Opinie

AuteurRedactie

‘Laat industrie vliegwiel van de klimaattransitie zijn’

“Wij hebben het bereiken van een klimaatneutrale, circulaire samenleving als topprioriteit neergezet”, zegt voorzitter VNO-NCW Ingrid Thijssen in een interview met Energiepodium. “Want een welvarende en inclusieve samenleving is niet mogelijk op een uitgeputte aarde

Opinie

AuteurJos Cozijnsen

De eigen verantwoordelijkheid van Shell

Jos Cozijnsen schetst de betekenis van het Shell-vonnis voor het klimaatbeleid: meer ambitie maar ook meer flexibiliteit.

Opinie

AuteurPieter Boot

Energietransitie gebouwde omgeving – op zoek naar een verhaal

De energietransitie in de gebouwde omgeving is een ingewikkeld vraagstuk. Pieter Boot schetst de voorwaarden om er een succes van te maken.