Zoeken

COP in Dubai – Choose your battles

Opinie

AuteurHans van Cleef

De groeiende kloof tussen politieke ambitie en mogelijke realisatie

Afgelopen week lanceerde het Internationaal Energieagentschap (IEA) haar vlaggenschip onder de publicaties: de World Energy Outlook (WEO). Aan de hand van dit rapport geeft Hans van Cleef een beeld van de huidige status van de energietransitie, en schetst op basis van verschillende scenario’s mogelijke toekomstbeelden. Het rapport wordt vaak gezien als hét meest belangrijke document voor beleidsmakers.

Opinie

AuteurMatthijs Meijer van Putten

Behoud van natuur is behoud van het goede leven

Na een jaar schrijven voor Energiepodium moge duidelijk zijn wat Matthijs Meijer van Putten wil behouden. Dat wil hij vanwege het praktische nut van de natuur. “Het behoud van natuur is ook het behoud van het goede leven.”

Opinie

AuteurJoris Wijnhoven

Ook warmtepomp leunt op collectieve voorziening

Voor Joris Wijnhoven staat het buiten kijf dat de doorbraak van warmtepompen broodnodig is voor de verduurzaming van gebouwde omgeving en in veel wijken een prima optie. “Maar het is zorgwekkend als deze (op zich begrijpelijke) individuele keuzes van woningeigenaren op bepaalde plekken de maatschappelijke gewenstere collectieve oplossing ondermijnen. Want hoe meer losse pompen er komen, hoe minder makkelijk een warmtenet rendeert.”

Opinie

AuteurMartien Visser

De onzekerheid is blijvend; doe er iets mee!

Dat onze energietoekomst onzeker is, zal iedereen beamen. In feite vormt de energietransitie één groot experiment, meent Martien Visser. De auteurs van het concept Nationaal Plan Energie (NPE) stellen volgens hem dan ook terecht dat het “toekomstbeeld inherent onzeker is en afhankelijk van tal van aannames.” We weten domweg niet hoe de energiewereld er in 2040 of 2050 zal uitzien. Sturen op een puntlanding in 2050 leidt onherroepelijk tot ongelukken.

Opinie

AuteurFrank van den Heuvel

Via de A12 naar Moerdijk, Roosendaal & Limburg: een road movie

Frank van den Heuvel rijdt in zijn auto Den Haag uit, over de A12. Hij denkt aan de discussie van de afgelopen maanden over de ‘fossiele subsidies’, over het gebruik van olie. En over het consequent en consistent zijn. Wat kan wel? Wat willen we wel? “Laatst zag ik de demonstranten met schoenen, jasjes en tassen; gemaakt van plastic. Ook in plastic zit olie. Plastic is een zegen, maar we moeten zeker iets met hergebruik en circulariteit.”

Opinie

AuteurJos Cozijnsen

EU-akkoord over klimaatneutrale claims: alleen robuuste claims en compensatie zijn geldig

Onlangs bereikten de EU-Raad en het EU-Parlement overeenstemming over het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn voor de Empowerment van consumenten voor de groene transitie (ECGT). Jos Cozijnsen doet verslag.

Opinie

AuteurCoby van der Linde

Twee vrachtwagens vol

Door de veelheid aan EU- en nationale doelen, normen en regelingen, lijkt het er volgens Coby van der Linde op dat de energietransitie de pendule weer resoluut in de richting van meer overheidsinterventie doet uitslaan, waarbij de marktpartijen steeds meer als een uitvoeringsorgaan lijken te worden beschouwd.

Opinie

AuteurPieter Boot

Klimaatbeleid wordt lastiger

De grote ons omringende landen – Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk – lijken een nieuwe fase van hun klimaatbeleid ingegaan. Voortgang is lastig, doelen zijn niet in zicht en de reactie daarop verschilt. Pieter Boot bekijkt de verschillen en overeenkomsten, ook met Nederland.

Opinie

AuteurSanne de Boer

De hype van de thuisbatterij

Thuisbatterijen zijn ‘hot’. Huishoudens denken er geld mee te kunnen besparen en verdienen en sommige partijen menen dat ze goed zijn voor het energiesysteem. Maar de terugverdientijd is lang en onzeker, stelt Sanne de Boer, en bij verkeerd gebruik zijn ze eerder een last dan een lust voor het energiesysteem.

Opinie

AuteurMatthijs Meijer van Putten

Over de kansen voor de natuur rond Noordzee en IJssel

Ondanks de verschraling van natuur wereldwijd kunnen wij volgens Matthijs Meijer van Putten de lokale natuur versterken. Dat tempert klimaatverandering, houdt onze voeten droog en creëert natuurgebieden die er nu nog niet zijn. Zo houden we “broedende vogels tussen het gras en ontstaan tegelijk vruchtbare gebieden, voor melkvee, akkerbouw en fruitteelt.”

Opinie

AuteurPieter Boot

Olie, gas en het klimaatbeleid

Het is voor Pieter Boot evident dat we op korte en middellange termijn nog veel olie en gas nodig hebben en dat daarvoor in elk geval voor een beperkte periode ook nieuwe winning nodig is. “We moeten op meerdere scenario’s zijn voorbereid. Olie- en gasprijzen zullen volatiel blijven. Maar klimaatbeleid zal alleen lukken als er begrip is voor verschillende belangen en posities, zowel van consumenten als producenten. Realiseren van de netto-nul doelen in alleen de rijke landen is onvoldoende. Het lukt alleen samen, of niet.”

Opinie

AuteurMartien Visser

Sturen of gestuurd worden? De Tweede Kamer is aan zet

Wat voor samenleving willen wij? Met een onzeker, gestrest energiesysteem waarin het energiegebruik van burgers en bedrijven gestuurd wordt door de wispelturige productie uit zon en wind? Of kiezen we voor een, ongetwijfeld wat duurder, vriendelijk energiesysteem met People in Power en waarin iedereen de gewenste energieproducten kan kopen tegen een faire prijs? Een mooi verkiezingsthema, vindt Martien Visser.