Zoeken

Het laagspanningsnet wordt het volgende knelpunt

Opinie

AuteurRob de Wijk

Gasbeleid maakt EU chantabel voor Rusland

Rob de Wijk steunt sancties die Poetin treffen, maar heeft bedenkingen tegen sancties en maatregelen die ons ook heel hard raken en ons chantabel maken.

Opinie

AuteurAnton Buijs

Eerst de aandeelhouder, dan het klimaat

De grote olie- en gasconcerns hebben dit jaar dankzij de energiecrisis megawinsten geboekt. Een uitgelezen kans om al die extra miljarden in verduurzaming van de energievoorziening te stoppen, zou je denken. Helaas, observeert Anton Buijs, werkt het zo niet. Winstmaximalisatie en verhoging van de aandeelhouderswaarde blijken nog steeds belangrijker dan het klimaat.

Opinie

AuteurSanne de Boer

Nederlandse afhankelijkheid van aardgas noopt tot innovatie en verduurzaming

De Nederlandse economie is zwaar afhankelijk van aardgas. Dat was lange tijd een voordeel. Maar nu de gasprijzen zijn geëxplodeerd, lijkt het competitieve voordeel van Nederland volgens Sanne de Boer permanent om te slaan in een competitief nadeel. Gaat Nederland dit nadeel ombuigen in een voordeel?

Opinie

AuteurMartien Visser

Hoeveel energie heeft Nederland in 2050 nodig?

Laten we in Nederland uitgaan van een energieverbruik van 3.500 PJ in 2050, stelt Martien Visser. Grotendeels in te vullen met eigen productie uit diverse bronnen, deels ook via import. “Mocht onze energiebehoefte rond 2050 toch lager zijn, dan kunnen we onze plannen altijd nog bijstellen of de overtollige energie aan onze ooster- en zuiderburen verkopen”, zegt hij.

Opinie

AuteurMarc Londo

Een oranje-groene energiesector om trots op te zijn

Duurzame energie van eigen bodem blijkt niet alleen schoner, maar ook betrouwbaarder en betaalbaarder dan buitenlandse bronnen, stelt Marc Londo. “Om die kansen te benutten hebben we een nieuw ‘Energiegebouw’ nodig, en een transparante sector.”

Opinie

AuteurHans van Cleef

Urgentie moet je voelen, niet alleen benoemen

Nu de energieprijzen weer de pan uit rijzen, neemt de overheid compensatiemaatregelen. Dat is fijn voor de mensen, maar volgens Hans van Cleef kan het ook de prikkel om bewuster om te gaan met energie wegnemen. “Om van bewustwording te komen tot verdere besparing is blijkbaar een nog hogere prijs nodig”, stelt hij.

Opinie

AuteurMartien Visser

Kernenergie: nuttige aanvulling op onze energiemix

Lange tijd heeft Martien Visser geredeneerd dat Nederland prima zonder kernenergie zou kunnen. We hebben immers de Noordzee. Hij is daar sterk aan gaan twijfelen, omdat het domweg te riskant is teveel ballen in één mandje te leggen en erop te vertrouwen dat het wel goed komt.

Opinie

AuteurSible Schöne

De logische vraag voor een burgerforum: moeten we ons gedrag veranderen?

Sible Schöne pleit voor een breed samengesteld burgerforum dat helderheid moet bieden over welke gedragsveranderingen nodig zijn om een duurzamere leefstijl te ontwikkelen.

Opinie

AuteurPieter Boot

Waarom wetenschappers de plank soms mis kunnen slaan

Gasproductie op de Noordzee kan ons volgens Pieter Boot helpen om op koers te blijven en de komende jaren niet langdurig terug te moeten vallen op kolen. Hij reageert op de oproep van wetenschappers die tegen gasboringen op de Noordzee pleiten.

Opinie

AuteurJan Paul van Soest

Hou de scheidslijn wetenschap en politiek intact

‘Geen gaswinning op de Noordzee’ is volgens ir. Jan Paul van Soest geen wetenschappelijke uitspraak, maar een normatieve, politieke uitspraak. De vraag is of het verstandig is als wetenschappers zo’n uitspraak doen.

Opinie

AuteurCoby van der Linde

Verwevenheid van het energiesysteem compliceert crisisbeleid

De verwevenheid van de energie-economie van de lidstaten vergt een snelle actie om veel dieper inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van beperkte aanvoer van olie en gas, stelt Coby van der Linde.

Opinie

AuteurFrank van den Heuvel

Over elektriciteitsbedrijf, vrij parkeren en monopoly-gedrag van de overheid

Energie- en oliebedrijven extra belasten omdat ze forse winsten maken en lagere parkeerkosten voor elektrische auto’s. Dat zijn twee maatregelen van de Tweede Kamer en het Kabinet. Volgens Frank van den Heuvel zitten er veel haken en ogen aan deze maatregelen.