Zoeken

Luchtvaart kan samen met andere sectoren wél klimaatdoelen halen

Auteur

Jos Cozijnsen

De luchtvaart haalt de klimaatdoelen van het Parijs Akkoord als deze ambitieuzere CO2-doelen stelt, compensatie van CO2 als volwaardig beleidsinstrument hanteert en samenwerkt met andere sectoren. Als de luchtvaart hieraan voldoet, kan deze volgens Jos Cozijnsen haar klimaatdoelen halen.

De luchtvaartsector kan de Parijs-doelen voor CO2, ruwweg 50% CO2-reductie in 2030 en minimaal ‘net zero’ in 2050 niet zelf halen. De wetenschap verwacht dat CO2-neutrale vliegtuigen bijvoorbeeld met brandstofcellen op waterstof, niet voor 2050 op de markt komen. Maar de sector kan wel aan voldoende CO2-reductie meebetalen. In die zin moet ze zoals het RLI-advies aangaf, ‘behandeld worden als een gewone sector’. Door CO2-reducties in andere sectoren te betalen, kunnen CO2-doelen worden aangescherpt. Dat is de reden dat wij met Climate Neutral Group meedoen aan de duurzame luchtvaarttafel: laten zien dat CO2-compensatie beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar is en te gebruiken als onderdeel van beleid. We denken dat compensatie ook meer wordt geaccepteerd als er scherpe CO2-doelen zijn. Krimp van luchtvaart is niet te verwachten, dus moeten extra CO2-reducties van elders komen.

“Nul emissies voor luchtvaart in 2070 is te laat!”

Wat zijn de huidige CO2-doelen?

“Zonder nieuw beleid verdubbelt CO2-uitstoot”

Met deze inzet wordt het Parijs-doel, 50% in 2030 en ‘net-zero’ in 2050 nog niet gehaald. De milieuorganisaties willen extra maatregelen. Ook de oppositie in de Tweede Kamer vraagt dat. Deze week komt een aantal moties in stemming. Zonder nieuw beleid verdubbelt de uitstoot van 12 megaton CO2 in 2017 tot ruim 23 megaton in 2050. Het aantal vliegbewegingen en passagiers verdubbelt in dertig jaar, zo hebben CE Delft en Royal HaskoningDHV in opdracht van Natuur & Milieu geconcludeerd. De luchtvaartsector zegt dat ‘slim en duurzaam’ juist niet tot meer emissies leidt. Maar ook de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseert om de klimaatdoelen alsnog te halen, meer te letten op kwalitatieve groei. De regering moet niet meer op het aantal vliegbewegingen sturen, maar op milieueffect en grenswaarden voor CO2 opleggen. En men moet de luchtvaart laten betalen voor de emissies. De minister zal in de Nota Luchtvaart ingaan op deze adviezen.

Wat is er nodig om de luchtvaart aan het Parijs Akkoord te laten voldoen?

We merken dat steeds meer burgers en bedrijven zich verantwoordelijk voelen voor de klimaatimpact van vliegen en CO2 willen compenseren. We merken tegelijk dat er behoefte is aan een ambitieus CO2-doel voor de luchtvaart om grip op de emissies te krijgen. Doel, maatregelen en compensatie versterken elkaar en zorgen dat de luchtvaart aan het Parijs Akkoord kan voldoen.

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales