Zoeken

Aegon stapt met windpark-financiering in Europese duurzame beleggingsmarkt

Aegon Asset Management: "Concurrentie onder investeerders drukt rendement op beleggen in windenergie"

Aegon is sinds kort mede-financier van een windpark in het Duitse deel van de Noordzee. Het bedrijf kijkt ook naar windparken elders in Noord-Europa maar stelt vast dat het rendement van zulke projecten onder druk staat doordat veel beleggers ervoor in de race zijn. Beleggingsdochter Aegon Asset Management (AAM) studeert daarom ook op andere vormen van duurzame energie zoals batterijopslag en geothermie.

AAM kondigde de investering van 45 miljoen euro in het Duitse offshore windpark Meerwind kort na de jaarwisseling aan ."Dit is een impact investment die past in onze duurzaamheidsstrategie, maar die ook een aantrekkelijke risico/winst ratio heeft op relatief korte termijn", lichtte Harald Walkate, hoofd responsible investment bij AAM, de investering van 45 miljoen euro toe. Het Meerwind-park ten zuidwesten van de Deens-Duitse grens is sinds januari 2015 operationeel en omvat 80 Siemens-windturbines met een gezamenlijk vermogen van 288 MW.

Franse partner

AAM ging voor de deelname in het Meerwind-park een joint venture aan met de vaste samenwerkingspartner van Aegon, La Banque Postale Asset Management (LBPAM). Deze Franse partner investeerde 25 miljoen euro in Meerwind. Het betreft de eerste belegging van AAM in een Europees windenergie-project. In de VS heeft AAM al circa 200 miljoen dollar belegd in vier windparken op land met een gezamenlijk vermogen van 286 MW (188 windturbines).

““We staren ons niet blind op zon en wind en kijken ook naar technologieën zoals batterijopslag, energie efficiëntie en geothermie””

Walkate geeft tegenover Energiepodium aan dat het "heel goed mogelijk" is dat AAM nog andere Europese windparken financiert: "We gaan zeker kijken naar vergelijkbare offshore windprojecten voor met name de Duitse, Nederlandse en Engelse kust." Maarten Jan Hoefnagel, senior portfolio manager van AAM voegt er echter aan toe dat die projecten niet dik gezaaid zijn: "Projecten die aan onze risico- en rendementseisen voldoen, komen zeker niet iedere week bij ons binnen."

Concurrentie

Walkate wijt de schaarste aan geschikte projecten ook aan het feit dat steeds meer beleggers azen op een belegging in windenergie: "Er is op dit moment veel vraag naar dit soort projecten. Die concurrentie onder beleggers heeft een drukkend effect op het verwachte rendement. Dat vergroot de kans dat je als bieder uiteindelijk niet bij de winnende partij zit."

Een ontwikkeling die Walkate ook in de offshore windsector waarneemt, is dat banken na te zijn opgetreden als investeerder bij de ontwikkelfase van een project, voor de herfinanciering ervan het stokje minder snel overdragen aan institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars. Hoefnagel vult aan dat "bij dit soort projecten in een vroeg stadium banken logische investeerders zijn, terwijl in de operationele fase institutionele beleggers dat zijn. Maar wat wij zien is dat herfinanciering zoals die bij Meerwind gebeurde, steeds vaker niet plaatsvindt of veel later dan je zou verwachten."

Dat banken als vroege investeerders "misschien wel bij gebrek aan andere interessante beleggingsmogelijkheden" in wind- en ook zonne-energie-projecten blijven zitten, verklaart volgens Walkate waarom AAM veel breder kijkt naar mogelijkheden om in duurzame energie te beleggen. "We staren ons niet blind op zon en wind en bereiden een project voor waarbij we meer in detail gaan kijken naar andere duurzame technologieën zoals batterijopslag, energie efficiëntie en geothermie."

Middenmoter

Dat AAM als eerste investering in een Europees duurzaam energieproject koos voor een Duits windpark, heeft, geeft Hoefnagel aan, ook te maken met het overheidsbeleid in dat land met betrekking tot investeren in duurzame energie: "Qua wet- en regelgeving staat Duitsland voor beleggen in renewables bij ons bovenaan de lijst. Nederland is een redelijke middenmoter, maar met de toezeggingen die minister Kamp deed qua subsidiebeleid, klimt het wel op die lijst."