Zoeken

Gassector moet boven het maaiveld opereren

Frank de Boer (Cuadrilla): "Al onze informatie online zetten vergroot de transparantie en betrouwbaarheid"

De gassector moet boven het maaiveld opereren, wil het vertrouwen wekken en bijblijven. Door de recente aardbevingen in Groningen gaat de positie van de gasbedrijven langzaam verschuiven. "Wij hebben de chemicaliën die we voor fracking willen gebruiken al in 2011 op onze website gezet. Dat is niet gebruikelijk in deze branche. Maar we zijn die openheid aan de maatschappij verplicht", zegt Frank de Boer, directeur van Cuadrilla dat in Brabant en de Noordoostpolder naar schaliegas wil proefboren.

-Waarom heeft de energiesector zoveel moeite met het vinden van draagvlak voor haar projecten?

De Boer: "Het is niet alleen de energiesector: alle projecten die impact op de leefomgeving en op de perceptie van de lokale bevolking hebben, ontmoeten weerstand. Mensen worden zich bewuster van de waarde van hun leefomgeving. Meer specifiek voor de energiesector: we zijn verwend door aardgas, nemen als vanzelfsprekend aan dat stroom uit het stopcontact komt, dat aardgas voor verwarming, douche en het fornuis uit leidingen stroomt. In het verleden heeft onze sector, maar ook het onderwijs verzuimd uit te leggen wat de betekenis is van het hebben van eigen energie. Veelzeggend is in dit verband dat de Bosatlas voor energie pas twee jaar geleden verscheen."

-Op welke manieren kan de sector de bevolking beter bij deze projecten betrekken?

"Schaliegas kampt met vergelijkbare problemen als Groningen. We moeten de weg vinden om informatie op een dusdanige manier te ontsluiten dat het als betrouwbaar wordt ervaren. Net als bij de Noord-Zuidlijn moeten we kunnen vertellen wat de ervaring van een technicus of operator is. Openheid en transparantie komen betrouwbaarheid ten goede. Wij zullen alle details direct en online presenteren als we van start mogen gaan, inclusief een webcamera. Wij meten alles, van geluid en methaanemissies tot bevingen en grondwatercontaminatie, en brengen dat naar buiten. Zo'n openheid was vroeger niet gebruikelijk in deze branche. Er is duidelijk een verschuiving gaande."

““Er moet nog een hele slag worden gemaakt om het imago van gaswinning in Nederland te verbeteren””

-Wat is de juiste toonzetting?

"Openheid en transparantie, dat is de enige manier om projecten te herijken. We moeten vertrouwen terugwinnen, onder meer door goede en volledige informatie te verstrekken. Van elke euro die via Groningse gaswinning binnenkomt, gaat 85% naar de Staat. Dat belang is nooit krachtig onder de aandacht van de bevolking gebracht, evenals stringente wet- en regelgeving. Mede als gevolg daarvan hebben zich tot voor kort geen grootschalige incidenten voorgedaan."

-Hoever moet de gassector over de brug komen met toezeggingen over zaken als inspraak en vergoedingen?

"In Engeland liggen afspraken om per project 100.000 euro aan de gemeenschap te verstrekken. Ook gaat 1% van de opbrengst naar de regio. Dan hebben we het wel over substantiële bedragen, factoren hoger dan de 3.000 euro die de NWEA per turbine geeft. Dergelijke maatregelen zouden ook op Nederland toe zijn te passen. De moeilijkheid is dat het al snel als omkoperij wordt uitgelegd. Participatie vanuit de lokale bevolking moeten we nog bestuderen. Inspraak is er vanuit de MER (milieu effect rapportage). Er moet nog een hele slag worden gemaakt om het imago van gaswinning in Nederland te verbeteren. Voor winning van schaliegas staan we voorlopig aan de zijlijn, afhankelijk van beslissingen vanuit Den Haag."