Zoeken

Van Nistelrooij 170 energiesubsidies in Europa is veel te veel

Auteur

Van Nistelrooij versus Eickhout

Reactie Eickhout: "Je kunt niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten"

Beste Bas,

We kennen jou als fervente voorstander van het fors subsidiëren van duurzame energie. In de wolken over de stijging van het SDE+ budget van minister Kamp dat gaat oplopen tot 3,8 miljard Euro. Een stimuleringsregeling als deze is nodig om wat meters te maken richting onze energiedoelstellingen. Maar hoe lang is dit systeem nog houdbaar?

Laat ik beginnen met een feitje: er bestaan in de EU27 maar liefst 170 verschillende stimuleringsregelingen. Hoezo interne energiemarkt? Al deze regelingen hebben er tot op dit moment niet toe geleid dat hernieuwbare energie concurrerend zijn met conventionele energie, behalve op enkele deelgebieden en op enkele geografisch gunstig gelegen plekken. Te hoge subsidies zorgen ook voor overcompensatie; bovendien blijken nationale investeringen in energie efficiency slecht te renderen. Dit alles doet de integratie van hernieuwbare energie in de markt geen goed. Wel hebben alle stimuleringsmechanismes er toe geleid dat de consument direct en indirect met een financiële belasting is geconfronteerd. Maar liefst een kwart van de gezinnen in de EU vreest in de nabije toekomst zijn energierekening niet te kunnen voldoen.

Het beleidskader richting voor 2020 en verder moet 'smarter' worden. Wat houdt dat in? We schroeven het aantal van 170 stimuleringsregelingen flink terug. In het meest ideale geval houd je één Europese regeling over die je in een kostenefficiënt kader plaatst. Zo kies je niet voor de een of de andere technologie en kan de Europese interne energiemarkt zijn werk doen. Deze neutraliteit ten opzichte van renewables dienen ook de Europese energieleveranciers te betrachten. Zij dienen allemaal een van tevoren vastgesteld deel van hun energie duurzaam op te wekken. Dit kunnen zij tevens doen door duurzaamheidscertificaten te verhandelen op een daarvoor bestemde Europese markt. Zo komen de slimste en duurzaamste firma's vanzelf boven drijven doordat er een ‘prikkel naar prestaties' ontstaat.

En het geld dat onderaan de streep overblijft? Nee, we stoppen het niet weer in nóg meer subsidies. Het geld dat nu in inefficiënte stimuleringsregelingen komt dan vrij voor investeringen in R&D. Want innoveren in plaats van subsidiëren, dat is wat ik 'smart' beleid noem! Beste Bas, werk je er aan mee?

Groet,

Lambert

Reactie Bas Eickhout: “Niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten”

Beste Lambert,

Stroom afkomstig van windturbines kan vanaf 2016 volledig concurreren met fossiele stroom. Tenminste; in het geval van een eerlijk speelveld. Steun voor groene energie blijft echter nodig zolang fossiel nóg meer gesubsidieerd wordt. Fossiele energie genoot in 2010 nog altijd meer voordeel uit de schatkist dan groene energie, aldus Ecofys en CE Delft. Grootverbruikers zoals TataSteel en DSM krijgen in Nederland bijvoorbeeld grote kortingen op het betalen van energiebelasting voor hun fossiele stroom. Een verkapte subsidie van ongeveer twee miljard euro die ook indruist tegen ons streven naar energiebesparing. Het beleidskader moet dus inderdaad slimmer. Het heeft geen zin om groene energie te ondersteunen, als we fossiele energie met vele miljarden euro´s méér blijven promoten.

Het stimuleren van innovatie bestaat daarnaast uit meer dan geld in een onderzoekspotje stoppen. Nederlandse bedrijven zullen hun aandeel in de groeimarkt van offshore windparken verliezen als Nederland niet ook zelf een thuismarkt creëert. Meer kostenefficiëntie bekt goed, maar je kunt niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. De goedkoopste manier om "duurzame" energie op te wekken is het bijstoken van biomassa in vuile kolencentrales. Op de korte termijn de goedkoopste manier om aan onze duurzame energiedoelstelling te voldoen, maar zo komt de gewenste energietransitie nooit van de grond.

De goedkoopste optie is zelden de beste optie Lambert, de problemen rondom de hogesnelheidstrein Fyra zijn daar een goed voorbeeld van. Slim beleid kijkt verder dan de dag van vandaag en zet in op de technieken van de toekomst. Daar werk ik graag aan mee.

Groet,

Bas

Lambert van Nistelrooij en Bas Eickhout zijn Europarlementariërs voor CDA en GroenLinks.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.